Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

I vilken standard/föreskrift hittar man uppgifter om att säkra en servicelucka?

Fråga: Räcker det med att förse serviceluckan med en skruv (sexkant) eller måste även ett skyddsgaller monteras?

Svar: Om serviceluckan eller serviceöppningen ska säkras med en säkerhetsgrindsbrytare eller med konstruktionslösningar beror på riskbedömningen.
Först och främst måste man klargöra hur ofta serviceluckan/-öppningen måste öppnas, vilka faror som finns och om en konstruktionslösning kan genomföras.
När dessa frågor har besvarats kan man definiera vilken säkerhetslösning som ska användas.

Konstruktionslösningen måste utformas på ett sådant sätt att den bara kan öppnas med ett visst verktyg och att det inte leder till ytterligare faror.

Vid en lösning med säkerhetskomponenter måste följande frågor besvaras:
- Vilken PL?
- Har den riskfyllda rörelsen ett efterlopp?
- osv.

Inom ramen för riskbedömningen ska maskindirektivet (2006/42/EG) och DIN EN ISO 12100 observeras.

För serviceluckan eller -öppningen kan följande standarder beaktas:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk