Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Vilka värden för funktionell säkerhet kan användas för att beräkna en säkerhetsfunktion (med PAScal) för en PT100-sensor? Finns det standardiserade värden för detta, t.ex. för pneumatikkomponenterna, i Generic-databasen?

För att beräkna en säkerhetsfunktion i PAScal kan du använda följande värden:

I bilaga C i standarden EN ISO 13849-1 finns standardvärden för automationstekniska komponenter. Tabell C1 omfattar komponenter som utsätts för slitage. Med undantag för hydrauliska komponenter finns B10d-värden för motsvarande komponenter här.
(B10d-värdet anger antalet kopplingscykler tills 10 % av komponenterna drabbas av farliga fel.)

Dessutom tar tabellerna C2–C7 upp elektroniska komponenter. Här anges ett MTTFd-värde. (MTTFd-värdet är ett statistiskt värde som identifieras med livslängdsförsök eller tillförlitlighetsprognoser med hjälp av sannolikheter för farliga fel på komponenterna som används. Det är en delaspekt som man ska ta hänsyn till vid kontrollen av de använda komponenternas kvalitet.)
Temperatursensorerna beskrivs dock inte i detalj här. Utifrån det du beskriver rekommenderar vi dock att du använder komponenter med liknande fysiska förhållanden.

I allmänhet gäller: Det är inte bara den ”rena” PT100 som ska beräknas, utan även eventuella utvärderingsenheter, mätförstärkare osv. som är anslutna till PT100.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk