Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Hur kan startknappen och knappen ”Aktivera grundläge” läsas in i PNOZmulti?

Fråga:

Jag använder en PNOZmulti för att programmera mina säkerhetsuppgifter. Vi använder en startknapp för att starta vår automatiska process. Vi använder knappen ”Aktivera grundläge” för att göra maskinen startklar. Båda knapparna kvitterar maskinens säkerhetsanordningar (säkerhetsljusbom osv.) och utlöser sedan rörelser när alla säkerhetsanordningar är aktiva. Min fråga är: Hur ska de här knapparna läsas in i PNOZmulti:
1) Via de säkra ingångarna på PNOZmulti?
2) Via de icke-säkra ingångarna på PNOZmulti?
3) Via standardstyrningens ingångar och sedan överföras via en fältbussmodul till PNOZmulti?

 

Svar:

Knapparna kan läsas in via de säkra ingångarna på PNOZmulti. Men i de flesta fall krävs inte detta.
Det framgår i riskbedömningen för anläggningen om knapparna måste utvärderas säkerhetsmässigt.
Eftersom anläggningens riskfyllda rörelser endast utförs om alla säkerhetsanordningar fungerar felfritt och är aktiva, kan start- och kvitteringsknappen i de flesta fallen läsas in via icke-säkra ingångar på PNOZmulti eller vid standardstyrningens ingångar.

Tänk på följande:
Det måste vara en medveten handling som kvitterar skyddsanordningarna eller startar anläggningen.
Eftersom startknappen och knappen ”Aktivera grundläge” kvitterar skyddsanordningarna och startar anläggningen måste man antingen trycka på knapparna två gånger eller sätta dit en extra knapp för att kvittera skyddsanordningarna.
Det är viktigt att riskområdet är synligt från platsen där skyddsanordningarnas kvitteringsknappar sitter, så att man kan säkerställa att ingen befinner sig i riskområdet.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk