Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Med vilken Performance Level ska en maskins nödstopp utföras om alla faror har säkrats med hjälp av fasta avskiljande skyddsanordningar?

Fråga: Närmare bestämt handlar det om en maskin där irreversibla skador kan inträffa på grund av remdrivningen. Måste nödstoppet vara tvåkanaligt även om riskzonerna redan har säkrats med avskiljande skyddsanordningar?

 

Svar: Klassificeringen av PLr för nödstoppet måste framgå av riskbedömningen.
Lagstiftningen kräver att en riskbedömning görs för varje maskin.

Klassificeringen av riskzonerna och nödvändig PLr ges alltid utan hänsyn till skyddsanordningar.
Det betyder att alla riskzoner bedöms och klassificeras utan skyddsanordning.

Om det inte anges i någon C-standard vilken PL (Performance Level) nödstoppet måste ha ska det fastställas i riskbedömningen.
Rekommendationen är att klassificeringen av nödstoppet alltid görs efter den största faran som maskinen ger upphov till.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk