Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Vilka krafter får komponenter utöva utan att det leder till allvarliga skador? Var hittar jag sådana uppgifter?

Enligt dagens standard finns det inga allmängiltiga uppgifter som gäller olika allvarlighetsgrad på skador.
Det finns dock vissa hänvisningar i så kallade C-standarder: Där bedöms en klämrisk från > 150 N som en farlig rörelse.

Även detta värde är dock ganska ungefärligt om man tänker på exempelvis vassa ställen där man kan klämma sig och skära sig.

Därför måste varje riskzon betraktas separat. Risknivån ges av alla riskzonens egenskaper.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk