Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Måste i allmänhet en nödavstängningsstyrenhet monteras i nya anläggningar eller kan man även använda en ”kontaktorvariant”?

Fråga: Vi ska byta ut ett kopplingsskåp för att förenkla fläktstyrningen. Nödstoppsfunktionen i kopplingskåpet är, som var brukligt då, utformad med en enkel kontaktor som kopplas från via nödstoppsknappen. Då stänger en av kontaktorns kontakter av styrningen. Måste det finnas en nödavstängningsstyrenhet i den nya anläggningen eller kan vi välja samma form som tidigare? Måste i allmänhet en nödavstängningsstyrenhet monteras i nya anläggningar eller kan man även använda ”kontaktorvarianten” i ”enkla” anläggningar?

Svar: I allmänhet kan ingen nödstoppsfunktion utformas med en knapp som verkar direkt på en tvångsförd kontaktor.
Visserligen är nivån på säkerhetsfunktionen begränsad till ett värde, t.ex. Performance Level c (beskrivningen i frågan tyder på att det handlar om ett enkanaligt system).
Om Performance Level c uppfyller kraven på säkerhetsfunktionen på ett lämpligt sätt behöver alltså inte nödvändigtvis en säkerhetsbrytare användas.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk