Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Kan en nödstoppsknapp bytas ut mot en driftstoppsknapp?

Fråga:
Det gäller en helautomatisk maskin som vanligtvis släpps ut på marknaden med CE-märkning. Maskinen har manöverenheter på två sidor som båda är försedda med en nödstoppsknapp (röd/gul).
Går det att ersätta nödstoppsknapparna med så kallade ”driftstoppsknappar” (svart/grå) och sedan släppa ut maskinen på marknaden som ofullständig maskin med en försäkran om inbyggnad och monteringsanvisning?

Svar:
Enligt EN ISO 13850 måste det finnas en nödstoppsanordning på varje manöverplats. Undantag: Om riskbedömningen visar att det inte är nödvändigt.

En ofullständig maskin är enligt maskindirektivet en grupp som nästan utgör en maskin, men som i sig själv inte kan fullgöra någon särskild funktion.
Ett drivsystem utgör en ofullständig maskin. En ofullständig maskin är endast avsedd att monteras i andra maskiner, ofullständiga maskiner eller utrustningar eller att sammanfogas med dem för att tillsammans utgöra en maskin enligt maskindirektivet.

Eftersom den nämnda maskinen har två manöverplatser är det antagligen ingen ofullständig maskin enligt maskindirektivet.
För att uppnå presumtionen om överensstämmelse krävs att alla relevanta standarder följs. Därför är det antagligen mer meningsfullt att leverera maskinen som ”ofullständig maskin” med försäkran om inbyggnad och att ange alla förutsättningar som ännu inte har uppfyllts i monteringsanvisningen, så att maskinen kan släppas ut på marknaden på ett korrekt sätt och utan att det inverkar negativt på människors säkerhet och hälsa.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk