Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Vilken färg måste en områdesnödstoppsknapp ha?

Färgen på en områdesnödstoppsknapp specificeras för närvarande inte i någon harmoniserad standard. Bruket att använda svart på gul bas har kommit
av kravet att en nödstoppsknapp (enligt EN ISO 13850) måste vara röd på gul bas. Om knappen inte fungerar som en sådan måste en annan färg väljas. Svart på gul bas har blivit brukligt i hela branschen.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk