Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Får en halvautomatisk svarv som är nedsänkt i golvet utföra arbetet utan uppsikt? Eller finns det något direktiv om hur nära maskinen operatören måste befinna sig?

För maskiner som har släppts ut på marknaden 1995 eller senare gäller maskindirektivet. I maskindirektivet anges kraven på en maskin.
Bland annat krävs en riskbedömning av maskinen.
I riskbedömningen anges exempelvis de faror som maskinen ger upphov till och lämpliga åtgärder för att minska riskerna, som maskinens gränser och dess avsedda användning.
Utifrån denna bedömning kan kraven på maskinens användningsmiljö härledas och därmed även det eventuella behovet av en operatör på plats.

Maskiner som släpptes ut på marknaden före 1995 måste minst uppfylla kraven i bilaga 1 i BetrSichV.
I bilaga 1 regleras minimikraven på arbetsutrustning.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk