Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Hur ofta måste beröringsfria skyddsanordningar kontrolleras?

Kontrollintervallerna för beröringsfria skyddsanordningar ska fastställas av operatören inom ramen för den bedömning av faror som genomförs enligt driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV). Kontrollen måste utföras av en kvalificerad person vid den första idrifttagningen, reparation, montering och ovanliga händelser som förflyttning av maskinen eller anläggningen.

När kontrollintervallerna fastställs måste man ta hänsyn till huruvida arbetsutrustningen (den beröringsfria skyddsanordningen) påverkas av faktorer som kan orsaka skador och som därmed kan försämra säkerheten. Därför påverkas kontrollintervallet av följande kriterier:

  • den beröringsfria skyddsanordningens användningsförutsättningar (användningstid per dag, belastning)
  • anvisningar från tillverkaren
  • erfarenheter av arbetsutrustningens (den beröringsfria skyddsanordningens) ”felbeteende”
  • olyckshändelser eller anhopning av brister i jämförbar arbetsutrustning

Om inte kontrollintervallerna styrs av annat, t.ex. särskilda tekniska regler eller dylikt, rekommenderas ett kontrollintervall på 1 gång per år för varje beröringsfri skyddsanordning. Beroende på maskinens/anläggningens tillämpning och ”farlighet” kan kontrollintervallet behöva minskas till 1 gång var 6:e månad.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk