Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Får en maskin med en arbetsplats för manuellt arbete där delar matas in och där sedan en skyddsdörr stängs och låses starta igen automatiskt eller måste den startas manuellt?

I allmänhet får maskinen inte starta igen automatiskt.

Men om riskbedömningen har visat att det inte medför någon fara får maskinen göra det.
En förutsättning för detta är t.ex. att man har uteslutit att någon kroppsdel kan befinna sig inne i maskinen efter att skyddsanordningen har stängts. I det beskrivna fallet innebär det exempelvis att delarna endast får läggas in genom en öppning som är så pass liten att det inte går att ta sig igenom den med hela kroppen.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk