Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Kan jag släppa ut en maskin utan bruksanvisning på marknaden om bruksanvisningen levereras i efterhand?

Enligt maskindirektivet 2006/42/EG (artikel 5.1 c) får en maskin/anläggning utan bruksanvisning inte släppas ut på marknaden. Det anges heller ingen karenstid.


Tillverkaren eller tillverkarens representant måste tillhandahålla bruksanvisningen innan maskinen/anläggningen släpps ut på marknaden och/eller tas i drift.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk