Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Vilka säkerhetsanordningar får förbikopplas vid idrifttagningen?

Vi arbetar ofta med CNC-laseranläggningar och är osäkra på vad som är tillåtet. Vid idrifttagning av laser måste exempelvis strålskyddsåtgärderna förbikopplas. Även skyddskapslingen på servoaxeln måste öppnas för att kunna göra justeringar. Hur går det ihop med kraven i maskindirektivet? Vilka försiktighetsåtgärder får respektive måste vidtas?

Idrifttagningen är en livsfas som måste beaktas i riskbedömningen. Vid idrifttagningen är inte alla säkerhetsfunktioner implementerade/installerade än.

Det finns ingen lista över vilka säkerhetsfunktioner som får och inte får inaktiveras vid idrifttagningen. Om vissa säkerhetsfunktioner ännu inte finns eller tillfälligt är inaktiva måste andra åtgärder vidtas. Åtgärderna är dock anläggningsspecifika, så det går inte att ge någon allmängiltig definition.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk