Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Uppfyller PNOZ-enheterna för 230 V driftspänning kraven för PELV enligt EN 50178 för start - och ingångskretsarna? Var finns det dokumenterat?

Information om driftspänningen finns i den tillhörande bruksanvisningen.

I bruksanvisningen för PNOZ X3 står till exempel följande:


Anmärkning för överspänningskategori III:
Om högre spänningar än lågspänning (>50 V AC eller 120 V DC) anläggs på enheten måste anslutna manöveranordningar och givare uppvisa en märkisolationsspänning på minst 250 V.

Enheter som har denna anmärkning i sin bruksanvisning uppfyller PELV-kraven enligt EN 50178.

Enheter som inte har denna anmärkning i sin bruksanvisning uppfyller inte PELV-kraven enligt EN 50178.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk