Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Vilket skyddskoncept måste användas i stora bearbetningscentraler?

Enligt driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV) kan genomgående inhägnader ibland inte användas som skydd mot delar som flyger ut för stora beträdbara maskiner och anläggningar på grund av att stora arbetsstycken endast kan hanteras med en kran (bilaga 1 nr 2.5 BetrSichV).

När ett skyddskoncept för maskinsäkerheten utformas måste man i allmänhet ge operatören tillräcklig rörelsefrihet när maskinen ska förberedas och ställas in (i kombination med sänkta hastigheter och varvtal). Dessutom måste en energiberäkning göras för att man ska kunna ta hänsyn till hur långt delar kan slungas ut. I det avseendet blir det ett ”halvslutet” skyddskoncept. I detta skyddskoncept får organiseringen och den personliga skyddsutrustningen en viktig roll.

Hänsyn måste också tas till de tekniska reglerna för driftsäkerheten (technische Regeln für Betriebssicherheit, TRBS) 2111 del 1 och del 2.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk