Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Hur testar jag t.ex. en PNOZ enligt BetrSichV? Räcker det att utlösa nödavstängningsfunktionen via en nödavstängningsbrytare och kontrollera frånkopplingsförmågan hos PNOZ?

Enligt driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV) måste hela säkerhetsfunktionen testas. Det innebär allt från sensorn till ställdonet. Funktionerna som övervakas av PNOZ behöver inte kontrolleras en gång till separat.

Dessutom kräver driftsäkerhetsförordningen att kontrollen utförs av en kvalificerad person.

Kvalificerad person:

http://www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk