Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Vilka kvalifikationer får man i och med titeln Certified Machinery Safety Expert?

I fortbildningen till CMSE (Certified Machinery Safety Expert) behandlas komplexa tekniska frågeställningar som gäller maskinsäkerheten. Utbildningen ger även nödvändiga fackkunskaper om allt från lagstiftning och standarder till skyddstekniker och detaljerad kontroll av funktionella säkerhetsområden. Deltagarna får även omfattande kunskap om riskanalys, utformning av säkerhetskoncept och det konkreta ”utsläppandet på marknaden” av maskiner och anläggningar.


Närmare bestämt behandlas följande ämnesblock:
Modul 1: Introduktion till säkerhet: Arbets- och hälskoskydd, introduktion till relevanta säkerhetsföreskrifter, uppdragsgivarnas och tillverkarnas ansvar.
Modul 2: Maskinsäkerhet och arbetsskydd: Lagstiftning som gäller maskiner, arbetsutrustningsdirektivet, CE-märkning
Modul 3: Bedömning av risker: Riskbedömning enligt ISO 12100, metoder för riskbedömningen
Modul 4: Mekaniska skyddsanordningar: Elsäkerhet och dess komponenter, analys av säkerhetskomponenter, krav och användning
Modul 5: Funktionell säkerhet i styrningar: Specifikation av den funktionella säkerheten ISO 13849-1, verifiering och validering enligt EN ISO 13849-2, åtgärder och tillämpning av EN ISO 13849-1, IEC 62061, EN ISO 4413 (hydraulik) och EN ISO 4414 (pneumatik)


Mer information finns på www.cmse.com.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk