Sverige | svenska

Kunskap om standarder

Omfattas en maskins kopplingsskåp av DIN EN 61439-1 eller DIN EN 60204-1??

... Vi levererar ofta färdiga kopplingsskåp för maskiner till maskinkonstruktörer. Räknas kopplingsskåpet då som kopplingsutrustning för lågspänning enligt DIN EN 61439-1? Eller behöver bara DIN EN 60204-1 tillämpas?


Standarder är i allmänhet inte bindande utan fungerar som ett grundläggande verktyg för att uppfylla kraven i direktiven.

I det beskrivna fallet kan det vara EMC-direktivet eller lågspänningsdirektivet.

Det går inte att ge något allmängiltigt svar på frågan. Vi beskriver två exempelsituationer:

1) Du bygger endast kopplingsskåpet (elkonstruktionen tar kunden hand om).
I det här fallet måste kunden CE-certifiera kopplingsskåpet tillsammans med maskinen.
2) Om det är ditt företag som står för elkonstruktionen måste kopplingsskåpet CE-certifieras hos er och levereras med en försäkran om överensstämmelse enligt lågspänningsdirektivet eller EMC-direktivet. Alla relevanta standarder som har publicerats för dessa två direktiv i EU:s officiella tidning KAN tillämpas.

Exakt vilken standard som kommer i fråga för den beskrivna installationen och komponenterna i kopplingsskåpet går inte att avgöra utan en bedömning på plats. Rekommendation: I varje standard definieras ett tillämpningsområde. Så kan du ta reda på varför en viss standard har tillämpats (eller inte tillämpats).

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk