Sverige | svenska

CE-märkning

Får en bruksanvisning innehålla hänvisningar till andra anvisningar?

Om man sätter ihop en anläggning av flera delmaskiner måste i tillämpliga fall även bruksanvisningen revideras. Om enbart en automatisk in- eller utmatning kompletteras (t.ex. robot/hantering) kan det räcka att bifoga den ursprungliga bruksanvisningen. Det beror även på komplexiteten hos hela den kommande anläggningen.

Om flera enskilda maskiner kopplas ihop till en grupp av maskiner kan man ta hjälp av DIN-rapport 146 när bruksanvisningen ska upprättas.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk