Sverige | svenska

CE-märkning

Var hittar jag den aktuella vägledningen för tillämpningen av maskindirektivet och vem riktar den sig till rent konkret?

Sedan december 2009 måste det nya maskindirektivet 2006/42/EG tillämpas. Under diskussionen kring det bearbetade maskindirektivet i rådet och i Europaparlamentet sade sig kommissionen vara beredd att utarbeta den nya vägledningen för tillämpningen av direktivet.

Vägledningen riktar sig till alla som berörs av tillämpningen av maskindirektivet, till exempel tillverkare, återförsäljare och importörer av maskiner. Den fungerar som stöd för att få en enhetlig tolkning och tillämpning av maskindirektivet i hela Europa och förklarar de koncept och krav som ingår. Dessutom innehåller vägledningen information om andra EU-rättsföreskrifter med koppling till maskindirektivet 2006/42/EG.

Sedan 2011 finns en tysk version av ”Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG – andra utgåvan” som har stämts av med Österrike och Schweiz.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf

Var kan jag hitta vägledningar till de olika direktiven?

http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html 

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk