Sverige | svenska

CE-märkning

Vad ska man tänka på när en anläggning byggs upp av olika moduler i testsyfte för en begränsad tid?

För att kunna garantera maskinsäkerheten gäller i princip maskindirektivet även här. Visserligen anges i artikel 1 (2) h) i maskindirektivet att maskiner som konstrueras och byggs speciellt för forskningsändamål och är avsedda för tillfällig användning i laboratorier inte omfattas av direktivets tillämpningsområde.

För maskinsäkerheten måste dock minimikraven i den tyska driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV) och alla andra nationella regler och föreskrifter följas.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk