Sverige | svenska

CE-märkning

Vem är representant med fullmakt enligt maskindirektivet?

Enligt maskindirektivet 2006/42/EG är en representant den person som har erhållit fullmakt av tillverkaren att i tillverkarens namn fullgöra en del av eller alla skyldigheter och formaliteter som direktivet föreskriver.

Alla fysiska eller juridiska personer som är bosatta i EU kan utses till representant. Det som krävs är en skriftlig fullmakt från tillverkaren.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk