Sverige | svenska

CE-märkning

EU-försäkran om överensstämmelse kräver en representant som har erhållit fullmakt. Måste representanten arbeta i tillverkarföretaget?

Maskindirektivet 2006/42/EG anger inte att representanten som har erhållit fullmakt måste arbeta i tillverkarföretaget. Tillverkaren kan därmed i princip utse vem som helst, förutsatt att det är en juridisk person.

Artikel 5 (1e) (för EU-försäkran om överensstämmelse) och artikel 13 (1c) (för försäkran om inbyggnad) i maskindirektivet anger dock att namnet och kontaktuppgifterna till personen som har erhållit fullmakt måste anges och att den juridiska personen måste vara bosatt i EU.

Anledningen till att detta fastställs i maskindirektivet är att den behöriga marknadsmyndigheten ska ha en ansvarig kontaktperson inom EU.

Artikeln senast ändrad: 2013-01-08 15:35
Författare: Pilz GmbH & Co. KG
Version: 1.0

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk