Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Måste en arbetsgivare försäkra sig om kvalificerade personers kunskap?

Enligt driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV) ligger ansvaret för korrekt kontroll av maskiner, anläggningar och arbetsutrustning hos arbetsgivaren eller operatören av maskinen/anläggningen. Arbetsgivaren eller operatören befrias inte från detta ansvar om uppdraget ges till externa företag (kvalificerade personer). Däremot tillämpas den allmänna avtalsrätten. Innan avtalet sluts ska arbetsgivaren alltid granska den kvalificerade personens kvalifikation och noga definiera innehållet och omfattningen av kontrollen enligt BetrSichV. I enskilda fall kan det till och med vara nödvändigt att be att få se relevanta intyg på kvalifikationen.

För fackpersonal från ett godkänt övervakningsorgan enligt BetrSichV gäller andra regler. Experter från ett godkänt övervakningsorgan kan betraktas som kvalificerade inom det område som godkännandet gäller utan närmare granskning. Ackrediteringen och utnämnandet av fackpersonalen görs av de tyska förbundsländernas centrala myndighet för säkerhetsteknik (Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, ZLS).

 

Pilz säkerhetstjänster

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk