Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Ingår personlig skyddsutrustning i arbetsutrustningen enligt BetrSichV?

I allmänhet räknas personlig skyddsutrustning inte till arbetsutrustningen enligt driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV). Den omfattas av förordningen om säkerhet och hälsoskydd vid användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit, PSA-BV). Även här finns det vissa undantag, t.ex. flaskor för andningsskyddsmasker.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk