Sverige | svenska

Kunskap om standarder

Får en tvåkanalig skyddsgrind seriekopplas med ett tvåkanaligt nödstopp till PNOZ e1p?

Svaret måste hämtas från den genomförda riskbedömningen.
I allmänhet är seriekoppling av nödstoppsknappar och skyddsgrindar ganska tvivelaktigt,
eftersom en skyddsgrind är en primär skyddsanordning för personer.

Nödstoppsfunktionen måste dessutom alltid vara tillgänglig och funktionsduglig samt ha företräde framför alla andra funktioner och arbetsförlopp i alla maskinens driftsätt.
Vidare kan den ovan nämnda kopplingsarkitekturen leda till att enstaka fel inte registreras
eller att de döljs, så att säkerheten försämras.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk