Sverige | svenska

Kunskap om standarder

I EN 619 visas ett transportband i ett oskyddat område som går genom ett skyddat område (skyddsstaket). Räknas ett sådant transportband som icke beträdbart från och med en transportörshöjd på >= 1 000 mm? Krävs någon extra säkring?

Normativ bakgrund

Enligt EN 619 gäller:

  • Om en transportör har en höjd på minst 1 m och den även används som hinder måste den fixeras i golvet och öppningarna under den måste stängas.
  • Om man kan förutse att transportören kan användas för att ta sig in i riskzonen måste detta försvåras i överensstämmelse med riskbedömningen.

Då kan EN ISO 13857 tillämpas.

Enligt EN ISO 13857 gäller:


En fotnot i tabellerna i EN ISO 13857 (överräckning) hänvisar till följande:

  • Ingen hänsyn tas till konstruktioner på under en meter eftersom de inte förhindrar åtkomsten i tillräcklig utsträckning.
  • Konstruktionen under 1,4 m ska inte användas utan ytterligare skyddsåtgärder.

Slutsats:


Om man kan räkna med att transportören kan användas för att få åtkomst till riskzonen måste stället beaktas i riskbedömningen. Då måste ytterligare åtgärder enligt 3-stegsplanen vidtas (i angiven ordningsföljd)
1. Konstruktionsmässiga åtgärder
2. Tekniska åtgärder
3. Användarinformation

Exempel på åtgärder:
- skydd/staket
- ingångstunnlar
- ljusbommar/ljusgaller

Det beror dock på applikationen i fråga. Maskinens arbetsuppgift måste kunna garanteras.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk