Sverige | svenska

Kunskap om standarder

Finns det en standard som anger hur hög den sänkta hastigheten på t.ex. ett transportband får vara när transportbandet inte är övertäckt?

Säker reducerad hastighet och transportörer

I C-standarden EN 619:2002 för transportörer anges hastigheter endast för sådana fall där personer måste åka med. Följande gäller:

Transportörer att åka med på:
Golvnivå: transportörshastighet på 0,3 m/s
0,3 m över golvet: transportörshastighet på 0,15 m/s
Komplett räcke: transportörshastighet på 0,5 m/s

Annars finns VDI 2855 som handlar om säkra, reducerade hastigheter.
Där beskrivs att en hastighet räknas som säker
om personen har tid att dra sig undan en riskfylld händelse.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk