Sverige | svenska

Kunskap om standarder

Vad ändras med den ”nya” standarden EN ISO 12100?

Standarden EN ISO 12100:2010 ”Maskinsäkerhet –Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering” finns sedan 8 april 2011 listad i EU:s officiella tidning. Sedan dess finns det alltså en ”presumtion om överensstämmelse” för den standarden.

EN ISO 12100:2010 – den centrala standarden för maskinsäkerhet
Standarden EN ISO 12100:2010 uppstod genom sammanslagningen av EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 och EN ISO 14121-1 och utgör idag den centrala standarden för maskinsäkerheten. Fram till 30 november 2013 kvarstår presumtionen om överensstämmelse för de sammanslagna standarderna (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 och EN ISO 14121-1).

Det medför inga tekniska ändringar
I publikationen ISO/TC 199 N 833 påpekades att sammanslagningen av de tre standarderna inte medför några tekniska ändringar. De tekniska ändringarna är begränsade till innehåll som berörs av det reviderade maskindirektivet 2006/42/EG. Befintlig dokumentation (t.ex. riskbedömningar, C-standarder) behöver därför inte uppdateras till följd av den nya standarden.

Slopade redundanser och enklare tillämpning
Genom sammanslagningen till en standard kunde redundanser slopas, vilket bör förenkla tillämpningen av standarden avsevärt. En hänvisningstabell i publikationen ISO/TC 199 N 833 visar vilka avsnitt i den ”gamla” standarden som finns i vilka avsnitt i EN ISO 12100:2010.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk