Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

När måste oförlorbara fästanordningar användas?

När fasta skydd tas bort kräver maskindirektivet 2006/42/EG att fästanordningen sitter kvar antingen i själva skyddet eller i maskinen.

De ”allmänna principerna” i bilaga I i maskindirektivet måste dock beaktas. Där anges att skyldigheterna som rör de grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskraven endast gäller om den förväntade faran faktiskt uppträder vid de förväntade förutsättningarna och under förutsebara ovanliga förutsättningar. På platser där inga sådana faror uppträder kan ”normala” fästanordningar användas utan problem. Detta resonemang ska framgå tydligt av riskbedömningen.

Oförlorbara fästanordningar kan inte ersättas med hjälp av instruktionerna i bruksanvisningen eller märkningen på skyddet.

Kraven på oförlorbara fästanordningar konkretiseras i DIN EN 953:2009 (avsnitt 7.2).

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk