Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Kan man seriekoppla så många nödstoppsknappar som möjligt för att förenkla kopplingen (uppbyggd enligt kategori 4)?

I arkitekturen för kategori 4 tillåts seriekoppling av nödstoppsknappar, eftersom
ett nödstopp bara är en sekundär skyddsanordning.

Man utgår från att nödstoppet bara aktiveras i risksituationer – och då endast en av nödstoppsknapparna.
Under bedömningen av faror enligt driftsäkerhetsförordningen måste operatören fastställa hur ofta och på vilket sätt säkerhetsfunktionerna måste kontrolleras.

Var går gränsen?
Gränsen ges av den erforderliga Performance Level, eftersom det totala resultatet försämras genom seriekoppling av flera säkerhetskomponenter. Om erforderlig PL uppnås vid seriekoppling av nödstoppsknapparna finns det inget som hindrar detta.

Räknas varje brytare som SRP/CS enligt standard EN ISO 13849?
I säkerhetsanalysen kan du seriekoppla alla nödstoppsknappar, dvs. du behöver bara upprätta en SRP/CS.
Som vi nämnde ovan kan dock PL försämras vid seriekoppling och därför kan det bli aktuellt att upprätta flera SRP/CS.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk