Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Måste en driftsättsväljare utvärderas säkert?

Baserat på maskindirektivet 2006/42/EG och tillämpliga standarder måste det alltid finnas en driftsättsväljare om en maskin/anläggning har flera driftsätt och/eller styrprocesser och dessa kräver olika säkerhetsnivåer.

Följande minimikrav gäller för driftsättsväljaren:

  • Varje brytarläge får endast möjliggöra ett driftsätt.
  • Maskinen/anläggningen får inte gå att starta genom att enbart aktivera driftsättsväljaren.
  • Det valda driftsättet måste vara överordnat alla andra styrfunktioner i maskinen/anläggningen, med undantag för: nödstopp/nödavstängning

Den säkra utvärderingen av driftsättsväljaren regleras inte på ett entydigt sätt i maskindirektivet och de tillämpliga standarderna. Vissa produktspecifika standarder (C-standarder) utgör ett undantag. Kravet ”varje brytarläge får endast möjliggöra ett driftsätt" kan dock endast uppfyllas genom en säker utvärdering av den beröringsfria skyddsanordningen. Eftersom en standardstyrning inte kan tilldelas någon säkerhetskategori kan inte heller utvärderingen av en beröringsfri skyddsanordning göras på ett korrekt sätt med hjälp av en standardstyrning.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk