Sverige | svenska

CE-märkning

Vad menas med en grupp av maskiner?

Enligt maskindirektivet 2006/42/EG talar man om en ”grupp av maskiner” när enskilda maskiner samarbetar eller är ordnade på ett sådant sätt att de ska betraktas som en sluten enhet.

Det betyder att anläggningskomponenterna

  • är ordnade på ett sådant sätt att de ska betraktas som en enhet (framför allt rumsligt sammanhängande)
  • fungerar som en enhet, dvs. samverkar med ett gemensamt mål (t.ex. tillverkning av pappersbanor)
  • manövreras som en enhet (gemensam eller sammankopplad styrning)
  • fungerar som en enhet och utgör en enhet ur ett säkerhetstekniskt perspektiv.

Det brukar inte handla om en ”grupp av maskiner” enligt maskindirektivet om separat funktionsdugliga maskiner eller delanläggningar i ett maskinkomplex bara är sammankopplade rent funktionsmässigt och styrtekniskt men exempelvis inte utgör någon enhet ur ett säkerhetstekniskt perspektiv. Det är exempelvis fallet när sammankopplingen inte medför några eller endast obetydliga faror i gränssnitten.


1. Produktionsteknisk sammankoppling?
Ja Fortsätt till 2
Nej EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av de enskilda maskinerna
2. Säkerhetsteknisk sammankoppling?
Ja ”Grupp av maskiner” enligt maskindirektivet, EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av ”gruppen av maskiner”
Nej EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av de enskilda maskinerna

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk