Sverige | svenska

CE-märkning

Vilken dokumentation måste en extern kopplingsskåpsmontör överlämna till maskinkonstruktören? Räknas kopplingsskåpet redan som en ofullständig maskin? Krävs en tillverkarförsäkran eller försäkran om inbyggnad?

Ett kopplingsskåp omfattas huvudsakligen av lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet. Dessa direktiv kräver att en EU-försäkran om överensstämmelse och en CE-märkning utfärdas (inte bifogas). Det räcker därför inte med en försäkran om inbyggnad i enlighet med maskindirektivet.

Ett kopplingsskåp med styrning är en väsentlig del av en maskin, men är per definition ingen ofullständig maskin.

Eftersom kopplingsskåpet utgör en del av maskinen måste det bedömas inom ramen för bedömningen om överensstämmelse (som utförs av maskinkonstruktören). Det betyder att mer detaljerade uppgifter krävs än de som tas upp i lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet. Maskinkonstruktören måste därför få bekräftat att bestämmelserna i maskindirektivet har följts. Eftersom det inte finns något krav på detta i lagstiftningen ska det avtalas civilrättsligt innan avtalet ingås.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk