Sverige | svenska

CE-märkning

Måste en gammal maskin (tillverkningsår 1980) CE-certifieras enligt maskindirektivet efter att ha moderniserats?

För att kunna garantera maskinsäkerheten måste man till att börja med avgöra om moderniseringen innebär en väsentlig förändring av maskinen. I vanliga fall optimeras och moderniseras maskiner med avseende på produktivitet, tillgänglighet och säkerhet. I så fall betraktas det inte som en väsentlig förändring av maskinen. Då krävs ingen CE-märkning av maskinen.

Kan maskinsäkerheten garanteras vid en effektökning?
Det går dock inte att generalisera och säga att en modernisering av en maskin aldrig innebär en väsentlig förändring. Om produktiviteten höjs medför det nästan alltid en (avsevärd) effektökning hos maskinen. I så fall behöver man bedöma om maskinsäkerheten kan garanteras av de befintliga skyddsåtgärderna även efter effektökningen. Om så inte är fallet kan det handla om en väsentlig ändring av maskinen.

Minimikrav på maskinsäkerheten
Även om moderniseringen inte innebär en väsentlig förändring av en gammal maskin finns det minimikrav på maskinsäkerheten som måste följas för att motsvara aktuell teknikstandard. Detta framgår av kraven i tyska driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV), bilaga 1, som är bindande för alla maskinoperatörer. Ta med detta i beräkningen vid en modernisering.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk