Sverige | svenska

Sensorteknik

Säkerhetslaserskanner PSENscan

Hur byter jag mellan zonkonfigurationerna?

För närvarande kan upp till 3 digitala ingångar användas för bytet. För att förhindra kortslutningar osv. får alltid bara en ingång stå på 1. Det innebär att man kan byta mellan 3 konfigurationer. Vid maximalt antal zonkonfigurationer kan ingen Reset/Restart eller varningsutgång användas.

I senare varianter kommer stöd införas för byte mellan upp till 70 konfigurationer.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk