Sverige | svenska

Styrningar

PLC-styrningar och I/O-system

Hur kan styrningshuvudet återställas till fabriksinställningarna?

Återställning till ursprungsläget: (genomför följande steg inom 10 s)

 • Stäng av spänningen till PSS.
 • Ta ut SD-kortet.
 • Slå på spänningen till PSS.
 • Håll Reset-knappen intryckt > 5 s tills LED-lampan DIAG blinkar.
 • Släpp Reset-knappen.
 • Tryck in Reset-knappen.
 • Släpp Reset-knappen.

Styrningshuvudet har nu följande grundinställningar:

 • Enhetsnamn: PSS__
 • IP-adress: 169.254.1.0 till 169.254.254.255 (automatisk IP-mekanism)
 • Subnet-mask: 255.255.0.0
  SD-kortet kan formateras via en dator.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk