Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Kunskap om maskinsäkerhet

De ständiga tekniska framstegen och de allt effektivare tillverknings- och automationskoncepten medför högre krav på intelligenta säkerhetslösningar. Allt komplexare produkter och ändringar av standarder och lagar kräver ett kontinuerligt utbyte av kunskap. Under Fackkunskap får du värdefull know-how om automation, standarder, lagar och maskinsäkerhet.

Standarder, direktiv och lagar

Standarder, direktiv och lagar om maskinsäkerhet

Allt från grundläggande standarder till produktspecifika standarder och internationella föreskrifter: Vi ger dig omfattande information om gällande lagar och säkerhetsrelevanta standarder inom området maskinsäkerhet.

Standarder, direktiv och lagar

SafetyApp PASmsi

SafetyApp PASmsi

PASmsi, en Mobile Safety Inspector, hjälper dig att utföra riskbedömningar direkt på maskinen eller anläggningen – snabbt och enkelt. Med appen kan du på ett bekvämt och smidigt sätt utföra de vanliga beräkningarna för PL (Performance Level) och SIL (Safety Integrity Level) och dokumentera dessa. Så har du alltid koll på risknivån och har alla viktiga data nära till hands.

Google Play Store: PASmsi (Android)

Apple App Store: PASmsi (iOS)

Säkerhetskompendium

Säkerhetskompendiet riktar sig till alla inom maskin- och anläggningskonstruktion som ägnar sig åt funktionssäkerhet och närliggande områden.

Säkerhetskompendium

Fördelar som säkerhetskompendiet ger:

  • Allt som är värt att veta om direktiv, standarder och lagar samlat på ett ställe
  • Aktuella trender i branschen sammanfattade på ett överskådligt sätt
  • Öka effektiviteten i driftprocessen, inklusive underhåll och service

Nedladdning

Kontaktperson

Contact

Pilz Skandinavien K/S Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk