Sverige | svenska

Kunskap om maskinsäkerhet

De ständiga tekniska framstegen och de allt effektivare tillverknings- och automationskoncepten medför högre krav på intelligenta säkerhetslösningar. Allt komplexare produkter och ändringar av standarder och lagar kräver ett kontinuerligt utbyte av kunskap. Under Fackkunskap får du värdefull know-how om automation, standarder, lagar och maskinsäkerhet.

Standarder, direktiv och lagar

Standarder, direktiv och lagar om maskinsäkerhet

Allt från grundläggande standarder till produktspecifika standarder och internationella föreskrifter: Vi ger dig omfattande information om gällande lagar och säkerhetsrelevanta standarder inom området maskinsäkerhet.

Standarder, direktiv och lagar

SafetyApp PASmsi

SafetyApp PASmsi

PASmsi, en Mobile Safety Inspector, hjälper dig att utföra riskbedömningar direkt på maskinen eller anläggningen – snabbt och enkelt. Med appen kan du på ett bekvämt och smidigt sätt utföra de vanliga beräkningarna för PL (Performance Level) och SIL (Safety Integrity Level) och dokumentera dessa. Så har du alltid koll på risknivån och har alla viktiga data nära till hands.

Google Play Store: PASmsi (Android)

Apple App Store: PASmsi (iOS)

Kontaktperson

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk