Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PES – manöverfält för kontaktorernas ställdonsteknik

Utbildningssystem för professionellt undervisningsstöd: Koppling vid hög elektrisk effekt

Manöverfält för kontaktorernas ställdonsteknik

PES – manöverfält för kontaktorernas ställdonsteknik är en del av det flermodulära Pilz Education Systems PES. Det modulära utbildningssystemet består av moderna, industriella komponenter för praktisk undervisning.

PES simulerar en maskins eller anläggnings funktioner i studiesyfte. Det består av olika säkerhets- och automationsfunktioner på ett överskådligt manöverfält.

Optimalt hjälpmedel för utbildning inom automation

Här hittar du all information om vårt utbildningssystem, dess funktioner och tillgängliga varianter.

Pilz Education Systems PES

Modulära utbildnings- och studiesystem

Lär dig om koppling vid hög elektrisk effekt med manöverfältet för kontaktorernas ställdonsteknik

Pilz Education Systems PES

Manöverfältet för kontaktorernas ställdonsteknik förtydligar kopplingen av hög elektrisk belastning via kontaktorer. Det förklarar den tredje delen av säkerhetsfunktionen – utgången. Förutom koppling av belastning visas den redundanta bortkopplingen och kan användas som praktiskt exempel.

Inlärningsmål för PES – manöverfält för kontaktorernas ställdonsteknik

  • Lär dig vad du måste tänka på vid koppling med höga belastningar upp till 16 A
  • Manövrering av elektriska förbrukare
  • Använda kontaktexpansioner

Vårt produktutbud: PES – manöverfält för kontaktorernas ställdonsteknik

Manöverfält för kontaktorernas ställdonsteknik

Utbildningsmodul för att förtydliga kopplingen med hög elektrisk belastning med två hjälpkontaktorer.

Tillbehör för utbildningssystem

Passande tillbehör till PES – Pilz Education Systems. Här hittar du passande tillbehör för kabeldragning och idrifttagning av enskilda komponenter eller kompletta utbildningssystem.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk