Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Kollisionsmätsatsen PROBms för människa-robot-interaktion

Smidigt hyreskoncept för validering av dina robotapplikationer

Kollisionsmätsatsen PROBms för människa-robot-interaktion

Människa-robot-interaktion: Det finns inga säkra robotar – men säkra robotapplikationer!

Inom ramen för säker människa-robot-interaktion måste gränsvärdena vid en eventuell kollision enligt ISO/TS 15066 (kroppszonmodellen) följas i MRI-lösningar utan skyddsstaket. Om interaktionen håller sig inom dessa gränser vid ett möte mellan människa och maskin följer den kraven i gällande standarder. Därför måste sådana mätningar göras på alla människa-robot-applikationer.

Kollisionsmätsatsen PROBms används vid valideringen av människa-robot-interaktioner för att mäta kraft och tryck som uppstår vid en eventuell kollision.

Så fungerar kollisionsmätsatsen

 • Mätning av kraft

Kollisionmätverktyget har fjädrar och sensorer för att kunna mäta de krafter som verkar på människokroppen.
De nio olika fjädrarna har olika fjäderkonstanter och används för att simulera olika delar av kroppen när kraften ska mätas.

 • Mätning av tryck

Med hjälp av tryckmätningsfolier mäts det lokala trycket och jämförs med gränsvärdena i standarden.
Det finns ett praktiskt programvaruverktyg för att validera och digitalisera de uppmätta kraftvärdena och för att upprätta provrapporter. 

Kollisionsmätning med hjälp av PROBms

Smidigt hyreskoncept

Kollisionsmätsatsen PROBms
 • 1-dags produktutbildning med praktisk inriktning
 • Mätenheten PROBmdf (kraftmätning)
 • Tryckmätningsfolier
 • Kompressionselement
 • Skanner för utvärdering av tryckmätfolierna
 • Omfattande after sales-paket – inklusive underhåll, kalibrering och programvaruuppdateringar
 • Väska

Fördelar med det smidiga hyreskonceptet PROBms

 • Högaktuell produkt tack vare regelbundet underhåll, kalibrering och uppdateringar
 • Hög produkttillgänglighet
 • Mätning av kraft och tryck enligt gällande standarder
 • Exakt validering
 • Korrekt tillämpning enligt praxis
 • Standardiserad mätmetod
 • Verklighetsförankrad bedömning av arbetsplatser
 • Kompakt, lätt produkt som är enkel att använda
 • Programvara med protokollverktyg – för enkel utvärdering, visualisering och dokumentation
 • Håller länge tack vare robust utförande och komponenter av hög kvalitet
 • Flexibel anpassning till omgivningsförhållandena, till exempel genom fjädrar som är lätta att komma åt

Egenskaper hos kollisionsmätsatsen för människa-robot-interaktion

PROBms i detalj
 • Robust utförande
 • Komponenter av hög kvalitet
 • Fjädrar som är lätta att komma åt
 • Licensierad programvara inkl. protokollverktyg
 • Hyreskonceptet omfattar underhåll, kalibrering och regelbundna uppdateringar

Pilz – din partner för säker människa-robot-interaktion

Har du blivit nyfiken på PROBms och på hur du kan skapa säkra robotapplikationer? Medarbetarna på vår internationella kundtjänst ger dig gärna individuell rådgivning på techsupport@pilz.de.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk