Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetskortet integreras direkt i servoförstärkaren PMCprotego D som därmed får många fler säkerhetsfunktioner: STO, SS1, SS2, SBT, SBC, SLS, SDI, SOS, SLI, SLP, SSR.

Produktnr. beskrivning
680002

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI.

680000

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

680004

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

680006

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.

680008

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP Coated version.

680009

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI Coated version.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in