Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Safe Motion – först i mål

Performance Level PL e kan uppnås för alla återkopplingstyper

Safe Motion

Safe Motion gör drömmar till verklighet: Med säkerhetskortet uppnår drivenheten, inklusive motoråterkoppling och fältbussar, upp till Performance Level PL e enligt EN ISO 13849-1! Det ökar produktiviteten i dina maskiner med upp till 20 %. Du får tillgång till driftintegrerade säkerhetsfunktioner som ”Säkert reducerad hastighet”. Så sparar du tid, minskar risken för fel och ökar säkerheten vid installation. Effektivt och säkert – med Safe Motion är du först över mållinjen! 

Fördelar så att du alltid är på den säkra sidan:

 • hög anläggningstillgänglighet tack vare högdynamiska, korta reaktionstider
 • säkerhet upp till PL e med en givare (standardsystem för återkoppling)
 • öppet för alla vanliga bussystem
 • snabb idriftagning
 • användarvänligt programvaruverktyg

Safe Motion-lösningens egenskaper:

Safe Motion-lösningens egenskaper:
 • Lägre kostnader eftersom högsta säkerhet upp till PL e uppnås med ett standardåterkopplingssystem – utan en extra givare
 • Servoförstärkarna PMCprotego D är utformade enligt EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (upp till PL e)
 • Säkerhetskortet PMCprotego S uppfyller kraven i EN 61800-5-2
 • parametrera flera säkerhetskort centralt, snabbt och enkelt med ett programvaruverktyg
 • enkelt modulbyte tack vare SD-minneskort (standard- och säkerhetskonfiguration)
 • mindre kabeldragning tack vare inbyggt nätfilter (uppfyller EMC-standarden)

 

Säkra stoppfunktioner

Säkert frånkopplat vridmoment (Safe torque off)

Säkert frånkopplat vridmoment (Safe torque off)

Med funktionen ”Säkert frånkopplat vridmoment” (STO) bryts energiförsörjningen till motorn direkt i servoförstärkaren på ett säkert sätt. Driften kan inte ge upphov till några farliga rörelser. Om STO aktiveras vid en drivenhet som rör sig stannar motorn på ett okontrollerat sätt.

Säkert stopp 1 (Safe stop 1)

Säkert stopp 1 (Safe stop 1)

Med funktionen ”Säkert stopp 1” stängs först drivenheten av på ett kontrollerat sätt och därefter stängs energitillförseln till motorn av på ett säkert sätt. Då kan drivenheten inte längre orsaka några farliga rörelser vid stillestånd.

Säkert stopp 2 (Safe stop 2)

Säkert stopp 2 (Safe stop 2)

Med funktionen ”Säkert stopp 2” saktas drivenheten först ner på ett kontrollerat sätt och därefter inleds ”Säkert driftstopp”. I ”Säkert driftstopp” bibehålls
drivenhetens regleringsfunktioner helt.

Säkra rörelsefunktioner

Säkert driftstopp (Safe operating stop)

Säkert driftstopp (Safe operating stop)

Funktionen ”Säkert driftstopp” övervakar axelns stoppläge och förhindrar att positionsfönstret lämnas. Det gör att drivenhetens reglerfunktioner inte påverkas. Om det övervakade positionsfönstret lämnas stängs drivenheten av på ett säkert sätt.

Säkert begränsad hastighet (Safe-limited speed)

Säkert begränsad hastighet (Safe-limited speed)

Funktionen ”Säkert begränsad hastighet” (SLS) kontrollerar att driften inte överskrider den angivna maxhastigheten. Om hastighetsgränsen överskrids stängs drivenheten av på ett säkert sätt.

Säkert hastighetsområde (Safe speed range)

Säkert hastighetsområde (Safe speed range)

Funktionen ”Säkert hastighetsområde” utökar funktionen SLS till att även övervaka en minimihastighet. Resultat: drivenheten får varken överskrida ett högsta hastighetsvärde eller underskrida ett lägsta hastighetsvärde. Om en av gränserna passeras stängs drivenheten av.

Säker rörelseriktning (Safe direction)

Säker rörelseriktning (Safe direction)

Med funktionen ”Säker rörelseriktning” säkerställs det att en drivenhets rörelse endast kan ske i en (angiven) riktning. Vid avvikelser från den angivna rotationsriktningen stängs drivenheten av på ett säkert sätt.

Säkert avgränsad position (Safe limited position)

Säkert avgränsad position (Safe limited position)

”Säkert avgränsad position” (SLP) övervakar alla ändlägen, till exempel säker områdesövervakning för robotar och linjära axlar.

Säkert avgränsat stegmått (Safe limited increment)

Säkert avgränsat stegmått (Safe limited increment) 

Funktionen ”Säkert avgränsat stegmått” (SLI ) ser till att de säkra rörelsefunktionerna vid materialmatningen i processen sker i ”säkert avgränsade steg”. Det är viktigt vid exempelvis valsmatning i pressar.

Säkra bromsfunktioner

Säker bromsstyrning (Safe brake control)

Säker bromsstyrning (Safe brake control)

Med funktionen ”Säker bromsstyrning” kan bromsarna aktiveras säkert, så att man kan förhindra att hängande laster faller ner.

Säkert bromstest (Safe brake test)

Säkert bromstest (Safe brake test)

Funktionen ”Säkert bromstest” kontrollerar att bromsarna fungerar. Med hjälp av testet kan fel på bromsarnas styrning och mekanik upptäckas. Beroende på tillämpning och krav i riskanalysen genomförs bromstestet i varje produktionscykel eller endast var 24:e timme.

 

Mångsidig tillämpning – Safe Motion som skalbar lösning

Servoförstärkaren PMCprotego med inbyggt säkerhetskort erbjuder en flexibel och skalbar säkerhetslösning. Du kombinerar själv alla de säkerhetsfunktioner som applikationen behöver.
Funktionen ”Säkert frånkopplat vridmoment” utgör grunden för alla säkerhetsfunktioner. Den ingår redan i grundutförandet av servoförstärkaren PMCprotego D. Med det lösa säkerhetskortet får du ytterligare säkerhetsfunktioner.

I princip kommer alla tillämpningar i fråga där hastigheten övervakas beroende driftsättet. Några exempel på tillämpningar är:

 • säker installation
 • hängande last/vertikalaxlar
 • processövervakning/-observation
 • säkert ingripande i processen
 • bearbetningscentra
 • förarlösa transportsystem
 • Pick & Place som sköts av robotar
 • scenbygge
 • palletering

 

Mångsidiga tillämpningar

Yrkesanvändning

Vårt produktsortiment: PMCprotego

PMCprotego S – säkerhetskort

Säkerhetskort som sätts in i servoförstärkaren PMCprotego D möjliggör högsta säkerhet upp till PL e för all slags återkoppling.

PMCprotego DS – Safe Motion

Funktioner för säkert stopp, säker rörelse och säker bromsning kan utformas direkt i drivenheten – Safe Motion. Här hittar du kompletta lösningar som består av säkerhetskortet PMCprotego S och servoförstärkaren PMCprotego D.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk