Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Servomotorerna PMCtendo SZ – tekniska egenskaper

Det finns servomotorer i flera storlekar och med olika kylningsvarianter: K = konvektionskyld, W = vattenkyld, F = extern ventilation. Ytterligare parametrar som återkoppling och varvtal kan väljas.

Produktnr. beskrivning
8177000
8177002
8177001
8177004
8177016
8177003
8177005
8177007
8177010
8177014
8177012
8177009
8177015
8177017
8177018
8177019
8177020
8177021
8177022
8177023
8177024
8177026
8177025
8177029
8177028

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in