Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PMCtendo DD – tekniska egenskaper

Servoförstärkarna PMCtendo finns i två storlekar: PMCtendo DD4 (standardserien) har ett stort effektområde och den kompakta serien PMCtendo DD5 har dessutom funktionen ”Säkert frånkopplat moment” (STO).

Produktnr. beskrivning
0105205
0105219
0105248
0105266
0105272
4105413
4105414
4105416
4105417
4105418
4105419
4105493
4105573
4105574
4105618
4105687
4105812
8161147
8161153
8173716
8173796
8175961
8176000
8176001
8176002

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in