Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkert radarsystem – LBK System

Säker övervakning av skyddszoner – även för tuffa användningsförhållanden!

Säkert radarsystem – LBK System

Med världens första säkra helhetslösning för övervakning av skyddszoner som bygger på radarteknik utökar Pilz sitt utbud inom säkerhetssensorteknik. Den består av det säkra radarsystemet LBK System från Inxpect S.p.A. den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Med den här helhetslösningen kan komplexa anläggningar och tuffa miljöer övervakas på ett säkert sätt, även utomhus. Den robusta radartekniken säkerställer nämligen en hög tillgänglighet även vid yttre påvekan som damm, smuts, regn, ljus, flygande gnistor och vibrationer.

Säker övervakning av skyddszoner med radarteknik

Med radartekniken (FMCW: frequency modulated continuous wave) som grund erbjuder LBK System volymövervakning med en frekvens på 24–24,25 GHz och kan användas upp till SIL 2, PL d och kategori 2. De säkerhetsinriktade funktioner som systemet hanterar är bl.a. en ”registreringsfunktion” och en ”återstartspärr”. Registreringsfunktioner försätter maskinen i ett säkert tillstånd så fort någon beträder riskområdet, medan återstartspärren förhindrar att maskinen startar igen av sig själv så länge det finns personer i riskområdet.

Flexibel upprättning av skyddszoner

Den säkra radarsystemlösningen omfattar, beroende på användning, upp till sex radarsensorer, en Control Unit och den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Beroende på storleken på det område som ska övervakas kan antingen en bred eller en smal skyddszon upprättas: den breda skyddszonen har en öppningsvinkel på 110° horisontellt och 30° vertikalt, medan den smala skyddszonen har en öppningsvinkel på 50° horisontellt och 15° vertikalt.

Enkel konfiguration med LBK System Configurator

Sensorns faktiska skyddszon beror på dess placering, installationshöjd och vinkling (horisontellt/vertikalt). Så kan du skapa skyddszoner med flexibla former. Maximalt kan ett område på 15 × 4 m övervakas. Även urvalet och konfigureringen av sensorerna görs enkelt med lämplig Configurator. Utöver skyddszonen kan även en varningszon konfigureras. Om en person beträder varningszonen kan det till exempel meddelas via en optisk signal. Det gör att produktiviteten i anläggningen ständigt kan hållas på samma höga nivå. 

LBK System Configurator

 

LBK System med ministyrningen PNOZmulti 2

Fördelar med det säkra LBK System

 • Helhetslösning för säker övervakning av skyddszoner i komplexa applikationer eller vid extern påverkan i kombination med PNOZmulti 2
 • Tål damm, regn, ljus, smuts, ånga och vibrationer
 • Upp till 6 sensorer kan seriekopplas
 • Val av sensorer och upprättande av skyddszonen via Configurator
 • Varningszon för att signalera föremål som närmar sig
 • Integrerad muting för hela systemet eller enskilda sensorer
 • Återstartspärr som förhindrar att maskinen startas igen när personer befinner sig i riskområdet

Egenskaper hos det säkra LBK System

Radarsystemets öppningsvinkel
 • Sensorns öppningsvinkel bred skyddszon: 110° horisontellt, 30° vertikalt
 • Sensorns öppningsvinkel smal skyddszon: 50° horisontellt, 15° vertikalt
 • Öppningsvinkel smal skyddszon: 50° horisontellt, 15° vertikalt
 • Sensorns räckvidd: 4 m
 • Maximal skyddszon (med 6 sensorer): 15 × 4 m
 • Anslutningstyp: CANopen
 • Reaktionstid: max. 100 ms
 • Kan används i tillämpningar upp till SIL CL 2, PL d, kategori 2

Tillämpning

I applikationer där optoelektriska sensorer inte riktigt räcker till på grund av de komplexa användningsförhållandena eller externa faktorer erbjuder det säkra radarsystemet LBK System i kombination med de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 den perfekta lösningen. Lösningen passar bra i exempelvis tung industri där smuts, spån, svetsgnistor, bländande ljus och vibrationer förekommer. Några exempel är stålbearbetning, gjuterier eller träbearbetning. I tillämpningar utomhus säkrar radarsystemet bland annat kranar och industritruckanläggningar för spannmål även vid dimma, snö och måttligt regn.

Användning av radarsensorn LBK System

Vårt produktutbud: Säkert radarsystem – LBK System

LBK System

Välj ditt LBK System med en styrenhet och upp till 6 sensorer.

Tillbehör för LBK System

Här hittar du passande tillbehör till LBK System.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk