Jämför 0
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

SafetyEYE Tools

SafetyEYE Configurator – upprätta skyddszoner med en dator

SafetyEYE Tools

Det säkra kamerasystemet SafetyEYE fastställer och meddelar när föremål kommer in i de zoner som i förväg definierats som fria. Istället för att dra kablar kan man med hjälp av SafetyEYE Configurator konfigurera virtuella skydds- och varningszoner samt alla övriga nödvändiga parametrar som behövs för drift av det säkra kamerasystemet på en dator.

Användaren guidas genom hela projektet steg för steg. Varnings- och skyddszonerna anpassas genom att man klickar på musen. Förutom 3D-zonernas egenskaper kan man tillordna PSS-styrsystemens in- och utgångar motsvarande åtgärder. Redan definierade zoner kan du anpassa med bara ett klick!

Och en sak till: med hjälp av SafetyEYE Configurator kan användaren programmera både utvärderingsenheten och säkerhetsstyrningen via Ethernetanslutningen. Med hjälp av sina in- och utgångar fungerar den som gränssnitt till maskinstyrningen.

Enkelt att projektera och planera skyddszoner

 • Ta fram och bearbeta projekt snabbare och felfritt
 • Skapa 3D-zoner manuellt eller ta hjälp av fördefinierade, geometriska former
 • Konfigurera ingångarna och utgångarna fritt
 • Sammankoppla I/O-anordningar med hjälp av "dra och släpp"-funktionen genom logiska element
 • Snabb idrifttagning och mindre arbete med kabeldragning
 • Utför enkelt komplexa processer genom att slå ihop varnings- och skyddszoner till zonkonfigurationer
 • Övervaka och styr flera av varandra oberoende zoner med en enda sonsorenhet
 • Dokumenteringen av överträdelse av varnings- och/eller skyddszoner sker automatiskt
Enkelt att projektera och planera skyddszoner

SafetyEYE Tools egenskaper

SafetyEYE Tools egenskaper
 • Använd fördefinierade, geometriska former eller ställ in skyddszonen manuellt
 • 16 omställbara zonkonfigurationer
 • Olika visningar (2D, 3D)
 • Verifikation av säkerhetsavstånd

Enkel konfiguration med SafetyEYE Tools

SafetyEYE Configurator används för att projektera och planera nödvändiga zoner och föremål. Med programvaran kan överträdelser av skyddszoner registreras, utvärderas och automatiskt dokumenteras.

Enkel konfiguration med SafetyEYE Tools

Yrkesanvändning av SafetyEYE Tools

Vårt sortiment: SafetyEYE Tools

Licenser för SafetyEYE Configurator

Det finns olika licensversioner tillgängliga. Välj mellan bas-, användar-, projekt-, basuppgraderings-, användaruppgraderings- och projektuppgraderingslicens.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in