Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetstrampmattan PSENmat

Säkerhetstrampmattan PSENmat

Världsnyheten PSENmat är en säkerhetstrampmatta med integrerad brytarfunktion. Därmed kan säkerhetstrampmattan även användas för annat än övervakning av ytor. PSENmat har dessutom en manöverfunktion som utlöser fritt definierbara åtgärder som anges i förväg. Det sker med hjälp av den integrerade virtuella knappen.

Med säkerhetstrampmattan PSENmat får du en tryckkänslig skyddsanordning som skyddar operatörerna enligt kraven i EN ISO 13856-1. Trampmattan känner av när personer befinner sig på den, registrerar deras läge tillförlitligt och överför positionsuppgifterna till den säkra styrningen. Om personer beträder riskområdet saktar PSENmat ned eller stoppar maskinen (tillträdesskydd). När personer befinner sig i skyddsområdet förhindrar säkerhetstrampmattan dessutom ofrivillig återaktivering av maskinen (intrångsskydd).
Reaktionstiden är endast ≤ 25 millisekunder.

Säker övervakning och nya manöverkoncept

Säkerhetstrampmattan PSENmat har även platsavkänning och möjliggör nya koncept för maskinmanövrering. Operatören kan med individuellt definierbara mattområden använda den integrerade brytarfunktionen och arbeta med fria händer. Med PSENmat skapar du ett arbetsområde utan hinder och reducerar olycksrisken väsentligt.

Användningsområdena för säkerhetstrampmattan PSENmat är många tack vare mattans höga flexibilitet: De kan användas där andra säkerhetsprodukter har nått sina gränser. PSENmat är särskilt lämpad för användning i oöverskådliga applikationer med många hinder – även vid svåra siktförhållanden. Dessutom kan säkerhetstrampmattan användas för styrningen av manöverprocesser för maskiner och anläggningar eller för kvalitetskontrollen.

De integrerade OSSD-utgångarna ger hög flexibilitet. De kan anslutas till alla utvärderingsenheter. Om du seriekopplar säkerhetstrampmattan PSENmat kan du reducera kabeldragningen avsevärt. Beroende på behovet kan upp till 22 säkerhetstrampmattor kopplas ihop.

Säkerhetstrampmattan PSENmat – snabböversikt över fördelarna

Säkerhetstrampmattans tillämpningsområde
 • Säkerhetstrampmatta (felsäker) och platsavkänning (standard) i en enda produkt – övervakning av ytor och virtuell brytarfunktion kombineras för första gången
 • den integrerade brytarfunktionen ger ergonomiska och säkra arbetsplatser
 • hög flexibilitet och dynamiskt manöverkoncept med hjälp av den ”virtuella knappen” som definieras individuellt
 • kan användas på många olika områden – från styrning av maskinmanöverprocesser till kvalitetskontrollen
 • upp till 22 trampmattor kan seriekopplas

Egenskaper hos säkerhetstrampmattan PSENmat

 • säkerhetstrampmatta som följer standarden EN ISO 13856-1
 • SIL 2 enligt EN ISO 61508, Safety Level Pl d enligt EN 13849
 • integrerade OSSD-utgångar ger hög flexibilitet och reducerad kabeldragning
 • högre säkerhet med mycket kort reaktionstid: ≤ 25 ms
 • kan användas i en omgivningstemperatur från 0 °C till +50°C
 • motståndskraftig och robust säkerhetstrampmatta med skyddsklassen IP 67 – tål hög mekanisk belastning
 • Mattstorlek 1 000 mm × 600 mm med höjden 32 mm
Fästning av plattformar och mattor

Branschanvändning av säkerhetstrampmattan

Nyfiken?

Är du nyfiken och vill veta mer om den smarta säkerhetstrampmattan PSENmat? Vi ser fram emot ditt att höra av dig.

Kontaktformulär

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk