Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Det säkra linnödstoppet PSENrope – tekniska egenskaper

Tillbehören till linnödstoppet omfattar allt från blocklinrullar, linor och linskivor till dragfjädrar.

Produktnr. beskrivning
570310

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

570313

Block rope pulley, rotatable.

570311

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

570312

Guide roller 75 mm diameter.

570314

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

570315

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in