Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

Säker låsning och säker förregling i en och samma produkt!

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock ger säker skyddsgrindsövervakning och låsning för person- och processkydd upp till den högsta säkerhetskategorin PL e.

Den säkra låsningen möjliggörs med den tvåkanaliga styrningen av låsanordningen. Brytaren passar framför allt till maskiner med farliga efterlopp, där även en säker låsning upp till PL d eller PL e krävs.

I kombination med styrteknik från Pilz får du en säker helhetslösning för övervakning av skyddsanordningar.

PSENmlock med seriekoppling

PSENmlock med nödöppning

PSENmlock med seriekoppling

Förutom basvarianten av PSENmlock erbjuder vi dig ytterligare varianter för seriekoppling. Dessa möjliggör en prisvärd installation tack vare minskade kostnader för kabeldragning och seriekoppling för säkra in- och utgångssignaler.

Kombinerat med Safety Device Diagnostics (SDD) kan enskilda brytare eller grindar manövreras individuellt – utan någon kostsam extrakoppling i kopplingsskåpet.
SDD ger dig dessutom tillgång till en enkel och omfattande diagnos av säkerhetsbrytare och minskar på så sätt stilleståndstiderna. Du får en lönsam seriekoppling och minimerar dina kostnader för kabeldragning.

Safety Device Diagnostics

Som valfritt tillbehör kan de två varianterna av nödöppningen kombineras med alla varianter av PSENmlock:

 • PSENml escape release ansluts till basmodulen med en stång.
 • PSENml escape release cordset monteras på PSENmlock via en draglina. Detta gör att nödöppningen kan monteras separat från skyddsgrindssystemet.

 

PSENmlock med knappenheten PITgatebox

PSENmlock med passande grindhandtag

PSENmlock med knappenhet PITgatebox
PSENmlock med passande grindhandtag

Kombinera PSENmlock med knappenheten PITgatebox så kan du använda ytterligare manöver- och knappanordningar: från nödstoppsknappar och belysta tryckknappar till nyckelbrytare och nyckelknappar. PITgatebox finns tillgänglig i fyra olika varianter.

Hos oss hittar du även massor av kompatibla tillbehör – perfekt anpassade till skyddsgrindssystemet PSENmlock. Med passande grindhandtag för sväng- och skjutgrindar får du en ekonomisk och platsbesparande lösning för säkringen av skyddsgrindar. Det behövs inte längre något extra grindhandtag!

 

Fördelar med det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

 • Säker låsning och säker förregling upp till PL e/SIL 3 i en produkt
 • En integrerad återstartspärr förhindrar oavsiktlig aktivering av låsningen
 • Flexibelt fäst manöverdon ger en hög toleransutjämning – även om dörrarna ger efter
 • Lång livslängd tack vare mekanisk robusthet och ett tåligt hölje
 • Minskad strömförbrukning vid drift
 • Minskade kostnader för kabeldragning tack vare seriekoppling
 • Enkel och omfattande diagnostik tillsammans med SDD
 • Enkel installation och lösning med lågt underhållsbehov med distribuerad nödöppning
 • Ytterligare manöver- och knappanordningar i kombination med PITgatebox

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlocks egenskaper

Egenskaper för PSENmlock
 • uppfyller alla kraven i SS-EN ISO 14119
 • Produktvarianter: Basvariant och variant för seriekoppling
 • Kodningsvarianter: kodad, helkodad, Unikat-helkodad
 • säker hållkraft på 7 500 N, integrerad låskraft på 30 N
 • lysdioder på 3 sidor av höljet
 • Skyddsklass IP67
 • Anslutning: M12, 8-polig, fibersvans
 • Nödupplåsning på 3 sidor
 • Nödöppning och distribuerad nödöppning

Robust design och hög hållkraft för tunga dörrar

Med en hållkraft på 7 500 N förhindrar det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock att skyddsanordningar öppnas oavsiktligt och ger hög säkerhet.

Tack vare nödöppning som tillval kan PSENmlock även användas för beträdbara grindar till maskiner med dåligt övervakade riskområden. Med den distribuerade nödöppningen kan skyddsgrindsbrytaren monteras på en plats som operatörerna inte kommer åt. På så sätt skyddas medarbetare även vid fara.

Tillämpningar med PSENmlock
Kombination PSENmlock med knappenhet PITgatebox

Varianterna för seriekoppling passar överallt där flera grindar måste utrustas med skyddsgrindsbrytare och det är viktigt att sensorerna sammankopplas. Jämfört med seriekoppling i fält utan Safety Device Diagnostic, kan enskilda brytare och grindar manövreras tillsammans med SDD. Du får dessutom snabba och omfattande diagnoser vid fel, som ger dig en hög maskintillgänglighet.

Kombinera PSENmlock med knappenheten PITgatebox så kan du använda ytterligare manöver- och knappanordningar. Runda av din skyddsgrindsanordning med passande handtag.

Branschanvändning av det säkra skyddsgrindssystemet

Vårt produktutbud: Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

Säkra skyddsgrindssystem PSENmlock

Säker förregling och säker låsning i en och samma produkt med det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock.

Tillbehör till de säkra skyddsgrindssystemen

Perfekt anpassat till skyddsgrindssystemet PSENmlock: Tillbehör för montering på standardprofiler och skjutdörrar.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk