Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

Säker låsning och säker förregling i en och samma produkt!

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock ger säker skyddsgrindsövervakning och låsning för person- och processkydd upp till den högsta säkerhetskategorin PL e.

Den säkra låsningen möjliggörs med den tvåkanaliga styrningen av låsanordningen. Brytaren passar framför allt till maskiner med farliga efterlopp där även säker låsning upp till PL d eller PL e krävs.

I kombination med styrteknik från Pilz får du en säker helhetslösning för övervakning av avskiljande skyddsanordningar.

PSENmlock med seriekoppling

PSENmlock med seriekoppling

Förutom basvarianten av PSENmlock erbjuder vi dig ytterligare varianter för seriekoppling. Detta möjliggör en kostnadseffektiv installation tack vare minskade kostnader för kabeldragning samt seriekoppling av säkra in- och utgångssignaler.

I kombination med Safety Device Diagnostics (SDD) kan enskilda brytare och grindar styras individuellt – utan kostsam kabeldragning i kopplingsskåp.
SDD möjliggör dessutom en enkel och omfattande diagnostik för säkerhetsbrytarna och reducerar på så sätt stilleståndstider. Du får en ekonomisk seriekoppling och minimerar arbetet med kabeldragning.

Safety Device Diagnostics

PSENmlock med nödöppning

Som valfritt tillbehör kan de två varianterna av nödöppningen kombineras med alla varianter av PSENmlock:

 • PSENml escape release ansluts direkt till basmodulen via en stång.
 • PSENml escape release cordset monteras på PSENmlock med en draglina. Detta gör att nödöppningen kan monteras separat från skyddsgrindssystemet.

PSENmlock med knappenheten PITgatebox

PSENmlock med knappenheten PITgatebox

Kombinera PSENmlock med knappenheten PITgatebox så kan du använda ytterligare manöver- och knappanordningar: från nödstoppsknappar och belysta tryckknappar till nyckelbrytare och nyckelknappar. PITgatebox finns tillgänglig i fyra olika varianter.

PSENmlock med passande grindhandtag

PSENmlock med passande grindhandtag

Hos oss hittar du även massor av kompatibla tillbehör – perfekt anpassade till skyddsgrindssystemet PSENmlock. Med passande grindhandtag för sväng- och skjutgrindar får du en ekonomisk och platsbesparande lösning för säkringen av skyddsgrindar. Det behövs inte längre något extra grindhandtag!

Fördelar med det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

 • Säker låsning och säker förregling upp till PL e/SIL 3 i en produkt
 • En integrerad återstartspärr förhindrar oavsiktlig aktivering av låsningen
 • Flexibelt fäst manöverdon ger en hög toleransutjämning – även om grindarna ger efter
 • Lång livslängd tack vare mekanisk robusthet och ett tåligt hölje
 • Minskad strömförbrukning vid drift
 • Minskade kostnader för kabeldragning tack vare seriekoppling
 • Enkel och omfattande diagnostik tillsammans med SDD
 • Enkel installation och lösning med lågt underhållsbehov med distribuerad nödöppning
 • Ytterligare manöver- och knappanordningar i kombination med PITgatebox

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlocks egenskaper

Egenskaper för PSENmlock
 • Uppfyller kraven i EN/ISO 14119
 • Produktvarianter: Basvariant och variant för seriekoppling
 • Kodningsvarianter: kodad, helkodad, Unikat-helkodad
 • säker hållkraft på 7 500 N, integrerad låskraft på 30 N
 • lysdioder på 3 sidor av höljet
 • Skyddsklass IP67
 • Anslutning: M12, 8-polig, fibersvans
 • Nödupplåsning på 3 sidor
 • Nödöppning och distribuerad nödöppning

Robust design och hög hållkraft för tunga dörrar

Med en hållkraft på 7 500 N förhindrar det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock att skydd öppnas oavsiktligt och ger därmed högsta säkerhet.

Tack vare valfri nödöppning kan PSENmlock användas på beträdbara grindar till maskiner med dåligt övervakade riskområden. Med den distribuerade nödöppningen kan skyddsgrindsbrytaren monteras på en plats som operatörerna inte kommer åt. På så sätt skyddas medarbetarna även vid fara.

Tillämpningar med PSENmlock
Kombination PSENmlock med knappenhet PITgatebox

Varianterna för seriekoppling passar överallt där flera grindar måste utrustas med skyddsgrindsbrytare och det är viktigt att sensorerna sammankopplas. Jämfört med seriekoppling i fält utan Safety Device Diagnostic, kan enskilda brytare och grindar manövreras tillsammans med SDD. Du får dessutom snabb och omfattande diagnos vid fel vilket ger hög maskintillgänglighet.

Om du behöver ytterligare manöver- och knappanordningar kan du kombinera PSENmlock med knappenheten PITgatebox. Runda av din skyddsgrindsanordning med passande handtag.

Branschanvändning av det säkra skyddsgrindssystemet

Vårt produktutbud: Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

Säkra skyddsgrindssystem PSENmlock

Säker förregling och säker låsning i en och samma produkt med det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock.

Tillbehör till de säkra skyddsgrindssystemen

Perfekt anpassat till skyddsgrindssystemet PSENmlock: Tillbehör för montering på standardprofiler och skjutdörrar.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk