Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

Säker låsning och stängning i en enda produkt!

Skyddsgrindssystemet PSENmlock: säker låsning och stängning i en enda produkt

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock ger säker skyddsgrindsövervakning och låsning för person- och processkydd upp till den högsta säkerhetskategorin PL e.

Den säkra låsningen möjliggörs med den tvåkanaliga styrningen av låsanordningen. Brytaren passar framför allt till maskiner med farliga efterlopp där även säker låsning upp till PL d eller PL e krävs.

I kombination med styrteknik från Pilz får du en säker helhetslösning för övervakning och styrning av låsanordningen i avskiljande skyddsanordningar.

Välj mellan PSENmlock-varianterna

Du kan välja mellan PSENmlock-basvarianter för enkelkoppling och PSENmlock-varianter för seriekoppling. Båda varianterna finns med Powerreset eller med automatisk reset samt med olika kodningar

Basvarianter och varianter för seriekoppling

PSENmlock-basvarianter och varianter för seriekoppling

Utöver PSENmlock-basvarianterna för enkelkoppling erbjuder vi ytterligare varianter för seriekoppling. Dessa möjliggör en kostnadseffektiv installation tack vare minskade kostnader för kabeldragning samt seriekoppling av säkra in- och utgångssignaler.

Kombinationen med Safety Device Diagnostics (SDD) ger en enkel och omfattande diagnostik för säkerhetsbrytarna och minskar på så sätt stilleståndstider. SDD möjliggör dessutom styrning av enskilda brytare och grindar utan kostsam kabeldragning i kopplingsskåp. Du får en ekonomisk seriekoppling och minimerar arbetet med kabeldragning.

Varianter med Powerreset och automatisk reset

PSENmlock-varianter med Powerreset och automatisk reset

För PSENmlock finns varianter med Powerreset och automatisk reset. För varianterna med Powerreset krävs en reset, det vill säga en frånkoppling av spänningsmatningen, efter manövrering av nödöppningen. Detta krävs inte för varianterna med automatisk reset. Här sker reset genom att nödöppningen återställs och att skyddsanordningen stängs.

Nödupplåsningen kan inte användas på varianterna med automatisk reset. Enligt EN ISO 14119 måste nödupplåsningen nämligen alltid återställas med hjälp av ett verktyg eller någon annan åtgärd (t.ex. Powerreset).

Komplettera din skyddsgrindslösning

Du kan välja mellan PSENmlock dörrgreppsmodul med inbyggd nödöppning samt med separata dörrgrepp och nödöppningar:

PSENmlock dörrgreppsmodul med inbyggd nödöppning

NEU: Dörrgreppsmodul med inbyggd nödöppning

Med PSENmlock dörrgreppsmodul får du ett dörrgrepp med inbyggt manöverdon och inbyggd nödöppning – som passar till skyddsgrindssystemet PSENmlock. Det gula dörrgreppet (utvändigt) gör att manöverdonet kan fällas ut för att öppna eller stänga grinden. Med det röda dörrgreppet (invändigt) aktiveras nödöppningen. Dörrgreppsmodulen lämpar sig för montering på dörrens in- och utsida samt för dörrar som öppnas åt höger och åt vänster. Den har en spärrinsats för upp till 5 lås för att förhindra att maskinen startas igen och kan användas med kodade och fullkodade PSENmlock-brytare. 

Dörrgrepp kan kombineras med det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

Separata dörrgrepp

Istället för dörrgreppsmodulen kan du även kombinera vanliga dörrgrepp med PSENmlock. Våra dörrgrepp för sväng- och skjutdörrar är optimalt anpassade till PSENmlock och möjliggör en ekonomisk och platsbesparande lösning för säkringen av skyddsgrindar.

Två varianter av nödöppningen kan kombineras med alla PSENmlock-varianter

Nödöppningar

Som valfritt tillbehör kan de två varianterna av nödöppningen kombineras med alla varianter av PSENmlock: 

 • PSENml escape release ansluts direkt till sensorn via en stång.
 • PSENml escape release cordset monteras på PSENmlock med en draglina. Detta gör att nödöppningen kan monteras separat från skyddsgrindssystemet. 

Knappenheten PITgatebox: Styrning av skyddsgrindsbrytaren och åtkomstbehörighet

Kombinera PSENmlock med knappenheten PITgatebox så kan du använda ytterligare manöver- och knappanordningar och enkelt styra ditt skyddsgrindssystem: från nödstoppsknappar och belysta tryckknappar till nyckelbrytare och nyckelknappar.

Dessutom finns PITgatebox-varianter med åtkomstbehörighetssystemet PITreader inbyggt. På så sätt säkerställs det att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen och kan utföra kommandon som stoppa, låsa upp, låsa eller kvittera. På så sätt kan du förhindra oönskade maskinstillestånd eller kvalitetsförluster.

Knappenheten PITgatebox: Styrning av skyddsgrindsbrytaren och åtkomstbehörighet

Fördelar med det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

 • Högsta säkerhet: säker förregling och säker låsning upp till PL e
 • Hög hållkraft: upp till 7 500 N
 • Överskådlig diagnostik utan att enheten behöver demonteras: LED-lampor på tre av höljets sidor
 • Kompakt konstruktion: passar bland annat alla 40 mm-profilkonstruktioner
 • Lång livslängd: tåligt hölje och mekanisk robusthet
 • Flexibelt manöverdon: hög toleransutjämning – även om dörrarna ger efter
 • En integrerad återstartspärr förhindrar oavsiktlig aktivering av låsningen
 • Energibesparande på grund av spänningslös låsning med en bistabil magnet
 • Minskade kostnader för kabeldragning tack vare seriekoppling
 • Modulärt system för en individuell lösning: kan kombineras med PSENmlock dörrgreppsmodul med inbyggd nödöppning, separata dörrgrepp och nödöppningar, knappenheten PITgatebox och Safety Device Diagnostics (SDD)
 • Säker och lönsam helhetslösning med den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2

Egenskaper

 • Uppfyller kraven i EN/ISO 14119
 • Säker låsning upp till PL e/SIL 3, säker stängning upp till PL e/SIL 3
 • Produktvarianter: Basvariant och variant för seriekoppling med/utan Powerreset
 • Kodningsvarianter: kodad, helkodad, unikt fullkodad
 • säker hållkraft på upp till 7 500 N, integrerad låskraft på 30 N
 • lysdioder på 3 sidor av höljet
 • Skyddsklass IP67
 • Anslutning: M12, 8-polig och M12, 12-polig, fibersvans
 • Nödupplåsning på 3 sidor
 • Nödupplåsning (kan inte användas på varianterna med automatisk reset)
 • Kan användas med SDD
LED-lampor på tre av höljets sidor

Användningsområde: Robust design och hög hållkraft för tunga dörrar

Med en hållkraft på upp till 7 500 N förhindrar det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock att skydd öppnas oavsiktligt och ger därmed högsta säkerhet.

Oavsett om den är integrerad i PSENmlock dörrgreppsmodul eller används som separat tillbehör: Tack vare valfri nödöppning kan PSENmlock användas på beträdbara grindar till maskiner med dåligt övervakade områden. med PSENmlock dörrgreppsmodul får du en nödöppning integrerad direkt i dörrgreppet. Med den distribuerade nödöppningen kan skyddsgrindsbrytaren istället monteras på en plats som operatörerna inte kommer åt. På så sätt skyddas medarbetarna även vid fara.

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock förhindrar att skydd öppnas oavsiktligt

Varianterna för seriekoppling passar överallt där flera grindar måste utrustas med skyddsgrindsbrytare och det är viktigt att sensorerna sammankopplas. Jämfört med seriekoppling i fält utan Safety Device Diagnostics, kan enskilda brytare och grindar manövreras tillsammans med SDD. Du får dessutom snabb och omfattande diagnos vid fel vilket ger hög maskintillgänglighet.

Om åtkomsten till din maskin ska kontrolleras, och alltså endast behöriga personer ska få åtkomst, passar knappenheten PITgatebox med åtkomstbehörighetssystemet PITreader inbyggt. På så sätt kan du förhindra oönskade maskinstillestånd eller kvalitetsförluster.

Vårt produktutbud: Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock

Säkra skyddsgrindssystem PSENmlock

Säker förregling och säker låsning i en och samma produkt med det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock.

Tillbehör till de säkra skyddsgrindssystemen

Perfekt anpassat till skyddsgrindssystemet PSENmlock: Tillbehör för montering på standardprofiler och skjutdörrar.
Vårt produktutbud

Ledningar och anslutningsdon

De många olika kompatibla kabeltillbehören gör att du kan använda många utökade funktioner. Välj den lösning som passar dig här.

Vårt produktutbud

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk