Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Återstartspärr för PSENslock – tekniska egenskaper

Med tilläggsmodulen för det säkra skyddsgrindssystemet PSENslock förhindras oavsiktlig återstart av maskinen efter att arbetaren har öppnat skyddsgrinden.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in